ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

Dự Án Đầu Tư

Các dự án đầu tư mới và được quan tâm nhất hiện nay.

KHU CĂN HỘ EMBRY TẠI DALLAS, TEXAS

Dự án đang thu hút vốn

 • Giá mua khu căn hộ: 38,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 16,070,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 50% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 108,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 38,655,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 50% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 74,412,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 27,105,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 44% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Sở hữu nhà cho thuê tại Tampa, Florida 
 • Lợi nhuận 10 -12%/ năm
 • Ưu đãi lên đến 200 triệu đồng
 • Giá nhà hấp dẫn: chỉ từ $190.000
 • Lợi nhuận ròng cho thuê cao: 4 - 6% 
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 53,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 22,885,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 50% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Diện tích bình quân: 567 - 2.607 sqf/ căn hộ (53 – 242 m²/ căn hộ)
 • Hình thức đầu tư: đăng ký sở hữu căn hộ
 • Lợi nhuận cam đoan: 5%/ năm
 • Giá mua thấp hơn thị trường: 30%
 • Mức đầu tư: từ 300.000 USD
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Winters Creek

Dự án đang thu hút vốn

 • Giá mua khu căn hộ: 25,250,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 9,700,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 41% - 75% - 99% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 53,400,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 24,300,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 50% - 70% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 36,300,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 11,165,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 17% - 72% - 97% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 32,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 10,360,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 27% - 75% - 96% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn