ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

Dự Án Đầu Tư

  • Giá mua khu căn hộ: 53,000,000 USD
  • Tổng vốn huy động: 22,885,000 USD
  • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
  • Lộ trình hoàn vốn: 50% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
  • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức

Nội dung chưa cập nhật!

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn