BĐS Thương mại

Trung tâm thương mại tại San Jose, CA 95131

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 725 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
 • Xếp hạng: loại A*
 • Tổng diện tích: 8,984 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,307 m²
 • Giá tốt: $13,950,000
 • Tỷ lệ vốn hóa: 6.6%/ năm
 • Thu nhập hoạt động ròng: $924,406.80
Xem chi tiết

40551 Margarita Rd, Temecula, CA 92591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 40551 Margarita Rd, Temecula, CA 92591
 • Xếp hạng: loại A
 • Tổng diện tích khu đất: 4,370.61 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,422.43 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 13.4% / năm
 • Giá tốt: $1,100,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1020-1026 COAST BLVD S , LA JOLLA, CA 92037
 • Xếp loại: B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Diện tích khu căn hộ: 480.49 m²
 • Giá tốt: $6,750,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1900 N Long Beach Boulevard, Compton, CA 90221
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 4,653.88 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,308.9m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.88% / năm
 • Giá tốt: $6,950,000
Xem chi tiết

Khu bán lẻ 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 6,029.82 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,809.73 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.35% / năm
 • Giá tốt: $5,900,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.