ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

Trung tâm thương mại tại San Jose, CA 95131

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 725 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
 • Xếp hạng: loại A*
 • Tổng diện tích: 8,984 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,307 m²
 • Giá tốt: $13,950,000
 • Tỷ lệ vốn hóa: 6.6%/ năm
 • Thu nhập hoạt động ròng: $924,406.80
Xem chi tiết

40551 Margarita Rd, Temecula, CA 92591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 40551 Margarita Rd, Temecula, CA 92591
 • Xếp hạng: loại A
 • Tổng diện tích khu đất: 4,370.61 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,422.43 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 13.4% / năm
 • Giá tốt: $1,100,000
Xem chi tiết

4128 El Camino Ave, Sacramento, CA 95821

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 4128 El Camino Ave, Sacramento, CA 95821
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 5,179.98 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,872.35 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.23% / năm
 • Giá tốt: $2,800,000
Xem chi tiết

15095 Amargosa Rd, Victorville, CA 92394

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 15095 Amargosa Rd, Victorville, CA 92394
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 4,330.1 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 982.16 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7% / năm
 • Giá tốt: $2,950,000
Xem chi tiết

2717 E Alondra Blvd, Compton, CA 90221

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2717 E Alondra Blvd, Compton, CA 90221
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 2,347.18 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 919.36 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.47% / năm
 • Giá tốt: $2,350,000
Xem chi tiết

79390 Highway 111, La Quinta, CA 92253

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 79390 Highway 111, La Quinta, CA 92253
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 728.43 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 624.30 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.18% / năm
 • Giá tốt: $2,245,000
Xem chi tiết

15716 Arrow Hwy, Irwindale, CA 91706

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 15716 Arrow Hwy, Irwindale, CA 91706
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,861.55 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 161.65 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.5% / năm
 • Giá tốt: $2,220,000
Xem chi tiết

3719 E Ventura Ave, Fresno, CA 93702

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 3719 E Ventura Ave, Fresno, CA 93702
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,740.15 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,010.31 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.9% / năm
 • Giá tốt: $1,199,000
Xem chi tiết

29233 Central Ave, Lake Elsinore, CA 92532

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 29233 Central Ave, Lake Elsinore, CA 92532
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 4,046.86 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 585.28 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.75% / năm
 • Giá tốt: $2,745,000
Xem chi tiết

40315 Winchester Rd, Temecula, CA 92591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 40315 Winchester Rd, Temecula, CA 92591
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1,861.55 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 498.89 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6% / năm
 • Giá tốt: $2,170,000
Xem chi tiết

1673-1709 E Highland Ave, San Bernardino, CA 92404

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1673-1709 E Highland Ave, San Bernardino, CA 92404
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 5,220.45 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,176.05 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.83% / năm
 • Giá tốt: $2,875,000
Xem chi tiết

1109-1115 Maple Ave, Vallejo, CA 94591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1109-1115 Maple Ave, Vallejo, CA 94591
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 2,306.71 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 840.39 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.29% / năm
 • Giá tốt: $1,180,000
Xem chi tiết

12942 Galway St, Garden Grove, CA 92841

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 12942 Galway St, Garden Grove, CA 92841
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,740.15 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 719.06 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.52% / năm
 • Giá tốt: $2,550,000
Xem chi tiết

87 Highway 26, Valley Springs, CA 95252

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 87 Highway 26, Valley Springs, CA 95252
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 374.58 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.25% / năm
 • Giá tốt: $2,514,000
Xem chi tiết

4410 Sepulveda Blvd, Culver City, CA 90230

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 4410 Sepulveda Blvd, Culver City, CA 90230
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 202.34 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 185.80 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.80% / năm
 • Giá tốt: $2,195,000
Xem chi tiết

34610 Rebecca St, Winchester, CA 92596

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 34610 Rebecca St, Winchester, CA 92596
 • Xếp hạng: loại A
 • Tổng diện tích khu đất: 18,251.32 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 520.25 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.40% / năm
 • Giá tốt: $1,800,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Hotline:

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.