ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 663 Darlington Cir NE, Atlanta, GA 30305
 • Diện tích: 251.49 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $700,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10827 Waterfern Ct, Houston, TX 77064
 • Diện tích: 195.65 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $227,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 202 E Jean St, Tampa, FL 33604
 • Diện tích: 191.19 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $500,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7861 Tuscany Woods Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 137.87 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $275,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 695 Greystone Park NE, Atlanta, GA 30324
 • Diện tích: 283.72 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $200,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2704 W Gray St #B, Tampa, FL 33609
 • Diện tích: 196.49 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $489,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2918 Blue Glen Ln, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 203.09 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $224,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4218 W Barcelona St, Tampa, FL 33629
 • Diện tích: 172.06 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $625,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 898 Barnett St NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 403.39 m²
 • 5 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,275,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1702 Newmark Dr, Houston, TX 77014
 • Diện tích: 211.08 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $225,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1117 Shipwatch Cir, Tampa, FL 33602
 • Diện tích: 153.57 m²
 • 2 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $649,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 454 Park Ave SE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 232.54 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $925,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1326 Seagler Pond Ln, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 261.80 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $249,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 16314 Sambourne Ln, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 262.82 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $460,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 287 Georgia Ave SE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 341.88 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $725,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4217 Brook Shadow Dr, Kingwood, TX 77345
 • Diện tích: 258.08 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $249,900
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Hotline:

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.