ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

Dự Án Đầu Tư

Khu căn hộ cho thuê Central Park

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Central Park
 • Giá mua khu căn hộ: 32,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 14,900,000 USD
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 75% sau 3 năm, 100% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5..
 • Khu căn hộ Central Park là dự án của Western Wealth Capital tại thị trường Dallas với rất nhiều điểm nổi bật.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Bel Air Las Colinas

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Bel Air Las Colinas.
 • Giá mua khu căn hộ: 73,250,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 29,825,000 USD
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 76% sau 3 năm, 100% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5.
 • Khu căn hộ Bel Air Las Colinas là dự án của Western Wealth Capital tại thị trường Dallas với rất nhiều điểm nổi bật
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê The Lakes of 610

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên The Lakes.
 • Giá mua khu căn hộ: 27,850,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 12,850,000 USD
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 75% sau 3 năm, 100% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5.
 • Khu căn hộ The Lakes là dự án của Western Wealth Capital tại thị trường Dallas với rất nhiều điểm nổi bật.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Central Park Regency

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Central Park Regency.
 • Giá mua khu căn hộ: 33,650,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 14,300,000 USD
 • Hoàn vốn 51% sau 2 năm, 76% sau 3 năm, 101% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5.
 • Khu căn hộ Central Park Regency là dự án của Western Wealth Capital tại thị trường Houston với rất nhiều điểm nổi bật.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê The Glen

Dự án đã thu hút vốn xong

Tiếp nối thành công của những sự án đầu tư khu căn hộ Multifamily, Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên The Glen
 • Lợi nhuận trung bình 19%/năm
 • Dòng tiền 3.9 – 6.4%/năm
 • Hoàn vốn 50%-75%-100% sau 2,3,4 năm
 • Khu căn hộ nằm trong khu vực Glendale, là 1 thành phố trực thuộc Greater Phoenix. Giá thuê nhà tại Phoenix tăng kỷ lục 8.2% trong 1 năm qua (so với mức tăng trung bình ở Mỹ là 3.1%).
Xem chi tiết

Đất nền Southlake

Dự án đã thu hút vốn xong

Xem chi tiết
 • Tổng giá trị dự kiến: $18,784,000 triệu USD
 • Lợi nhuận trung bình dự kiến: 18,4%/năm
 • Số phòng khách sạn: 108 phòng
 • Hoàn vốn: 100% sau 3 năm
Xem chi tiết
 • Giá trị dự án: 48 triệu USD.
 • Ngân hàng cho vay 75%: 36 triệu USD
 • Vốn cần thiết 12 triệu: Kade đầu tư 51% và huy động 49% – tương ứng với 6 triệu USD
 • Mức đầu tư tối thiểu: 100.000 USD – Nhà đầu tư có tổng giá trị tài sản từ 1 triệu USD
Xem chi tiết
 • Giá mua khu căn hộ: 33,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 10,650,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 37% - 68% - 91% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê BROADWAY - DALLAS, TEXAS

Dự án đã thu hút vốn xong

 • Giá mua khu căn hộ: 38,500,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 15,190,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 50% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn