ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

CƠ CẤU VỐN VÀ TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Giá trị dự án: 48 triệu USD.
Ngân hàng cho vay 75%: 36 triệu USD.
Vốn cần thiết 12 triệu: Kade đầu tư 51% và huy động 49% – tương ứng với 6 triệu USD.

Mức đầu tư tối thiểu: 100.000 USD – Nhà đầu tư có tổng giá trị tài sản từ 1 triệu USD.

Khách sạn sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 1/2019.
Thời gian xây dựng 2 năm và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm thứ ba.
Cuối năm 3 nhà đầu tư nhận 21% lợi nhuận.
Cuối năm 4 nhà đầu tư nhận 24% lợi nhuận.
Cuối năm 5, bán khách sạn: nhà đầu tư nhận vốn 100% và thêm 97% lợi nhuận.

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn