21/03/2022 3:21:43 CH

Các thuật ngữ quan trọng trong đầu tư bất động sản Mỹ

Qua sự am hiểu chuyên sâu về nước Mỹ và đầu tư BĐS Mỹ, USHOMe chúng tôi hiểu quý nhà đầu tư sẽ quan tâm và cần biết những thuật ngữ quan trọng. 

USHome là thương hiệu BĐS Mỹ hàng đầu, uy tín, giúp người Việt đầu tư Thành Công & Thinh Vượng. Chúng tôi có đội ngũ realtors rộng khắp các tiểu bang nước Mỹ, và có chuyên gia tư vấn tại Tp.HCM và HN. Qua sự am hiểu chuyên sâu về nước Mỹ và đầu tư BĐS Mỹ, chúng tôi hiểu quý nhà đầu tư sẽ quan tâm và cần biết những thuật ngữ quan trọng.  

USHome mời Quý nhà đầu tư tham khảo các thuật ngữ thường gặp sau: 

1. Accredited investor - Nhà đầu tư được công nhận

Nhà đầu tư được công nhận là một cá nhân hoặc tổ chức được phép đầu tư vào các loại chứng khoán chưa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Để trở thành nhà đầu tư được công nhận, một cá nhân hoặc tổ chức phải đáp ứng các nguyên tắc nhất định về thu nhập và giá trị ròng.

Để một cá nhân đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư được công nhận, người đó phải hoàn thành ít nhất một trong những điều sau đây:

  • Có thu nhập cá nhân hơn 200.000 đô la mỗi năm hoặc thu nhập chung là 300.000 đô la, trong mỗi hai năm qua và kì vọng duy trì hợp lý mức thu nhập tương tự.
  • Có giá trị ròng vượt quá 1 triệu đô la, riêng hoặc chung với vợ/ chồng của mình.
  • Là một đối tác chung, giám đốc điều hành, giám đốc hoặc một sự kết hợp có liên quan cho nhà phát hành bảo mật được cung cấp.

Lưu ý: Một quỹ trợ cấp công nhân viên hoặc quỹ ủy thác có thể đủ điều kiện là nhà đầu tư được công nhận nếu tổng tài sản vượt quá 5 triệu đô la.

2. Brokerage company - Công ty môi giới

Công ty môi giới là một công ty hoạt động như người trung gian kết nối người mua và người bán để tạo thuận lợi cho giao dịch. Các công ty môi giới thường có thu nhập từ hoa hồng hoặc phí môi giới được tính sau khi giao dịch hoàn tất. Khoản hoa hồng hoặc phí môi giới này có thể được sàn giao dịch hoặc khách hàng thanh toán, hoặc trong một số trường hợp là cả hai.

Riêng trong ngành bất động sản, một giao dịch mua bán sẽ có 2 công ty môi giới, mỗi công ty đại diện cho một bên của giao dịch. Trong trường hợp này, cả hai công ty môi giới đều được chia hoa hồng. Hoa hồng được chi trả bởi người bán hay người mua sẽ do quy định của từng thành phố/bang. 

3. Cap rate (Capitalization Rate) - Tỷ suất sinh lời

Tỷ suất sinh lời (còn được gọi là tỷ suất vốn hóa) được sử dụng trong ngành bất động sản thương mại để chỉ tỷ suất lợi nhuận dự kiến tạo ra trên một khoản đầu tư bất động sản. Chỉ số này được tính toán dựa trên thu nhập ròng mà tài sản dự kiến tạo ra, và được tính bằng cách chia thu nhập hoạt động ròng cho giá trị tài sản bất động sản, và được biểu thị bằng phần trăm. Chỉ số này được sử dụng để ước tính lợi tức tiềm năng của nhà đầu tư khi họ đầu tư vào thị trường bất động sản.

4. Cash Flow - Dòng tiền

Dòng tiền là số tiền ròng và các khoản tương đương tiền được chuyển vào và ra khỏi một doanh nghiệp. Ở cấp độ cơ bản nhất, khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông của một công ty được xác định bằng khả năng tạo ra dòng tiền dương. Dòng tiền đến từ 3 hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính.

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating cash flow) bao gồm tất cả tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty.

  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (Investing Cash Flow) bao gồm tất cả các giao dịch mua tài sản dài hạn và đầu tư vào các dự án kinh doanh khác.

  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Financing Cash Flow) bao gồm tất cả số tiền thu được từ việc phát hành nợ và vốn cổ phần cũng như các khoản thanh toán của công ty.

Trong ngành bất động sản, dòng tiền là số lợi nhuận mà nhà đầu tư có được mỗi tháng sau khi thu thập tất cả thu nhập, thanh toán tất cả các chi phí hoạt động và trích lập dự phòng tiền mặt để sửa chữa trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư bất động sản mua và nắm giữ, dòng tiền là đòn bẩy chính được sử dụng để tăng thu nhập thụ động.

5. Leverage - Đòn bẩy

Đòn bẩy trong bất động sản là sử dụng tiền vay để mua một tài sản. Khi dùng đòn bẩy trong đầu tư bất động sản nghĩa là nhà đầu tư vay vốn từ ngân hàng hoặc công ty tài chính để có thể mua bất động sản đầu tư thay vì phải tự trang trải toàn bộ giá mua. Điều này khiến nhà đầu tư tận dụng khoản tiền của người khác để thu lại lợi nhuận cao hơn trên số tiền đầu tư của mình. Đòn bẩy tài chính cũng là một trong những lý do khiến đầu tư bất động sản trở nên hấp dẫn.

6. Limited Partnership - Quan hệ đối tác hữu hạn

Quan hệ đối tác hữu hạn (LP) —không nên nhầm lẫn với Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLP) - là quan hệ đối tác được tạo thành từ hai đối tác trở lên. Thành viên chủ chốt (General Partner) giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh trong khi các thành viên hữu hạn (Limited Partner)  không tham gia quản lý doanh nghiệp. Thành viên chủ chốt chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ và thành viên hữu hạn nào chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn tính trên số tiền đầu tư của họ.

7. Limited Partner - Thành viên hữu hạn

Thành viên hữu hạn là chủ sở hữu một phần của một công ty LP, có trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của công ty không được vượt quá số tiền mà cá nhân đó đã đầu tư vào công ty. Một đối tác hữu hạn đầu tư tiền để đổi lấy cổ phần trong công ty LP nhưng chịu sự hạn chế quyền biểu quyết đối với hoạt động kinh doanh của công ty và không tham gia hàng ngày vào công việc kinh doanh.

Trong quá trình đầu tư Mỹ, Quý nhà đầu tư sẽ gặp những thuật ngữ này trong bản hợp đồng đầu tư. Hy vọng với những chú thích trên, USHome đã mang lại thông tin hữu ích cho Quý anh chị. 

Xem thêm: 

Thông tin quan trọng về đầu tư BĐS Mỹ 

- Làm cách nào để chọn nơi tốt nhất để đầu tư bất động sản cho thuê tại Mỹ?

Thông tin quan trọng về đầu tư BĐS Mỹ