BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 911 W Ohio Ave, Tampa, FL 33603
 • Diện tích: 110.00 m²
 • 2 phòng ngủ - 1 phòng tắm
 • Giá tốt: $284,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 128 N Clinton Ave, Dallas, TX 75208
 • Diện tích: 145.21 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $527,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10147 Topeka Dr, Northridge, CA 91324
 • Diện tích: 287.72 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,269,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 5622 Morinscott Ct, Houston, TX 77049
 • Diện tích: 173.82 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $175,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2704 W Gray St #B, Tampa, FL 33609
 • Diện tích: 196.49 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $489,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 695 Greystone Park NE, Atlanta, GA 30324
 • Diện tích: 283.72 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $200,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7861 Tuscany Woods Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 137.87 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $275,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 8110 Fondren Lake Dr, Houston, TX 77071
 • Diện tích: 531.49 m²
 • 6 phòng ngủ - 7 phòng tắm
 • Giá tốt: $525,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 6852 Laurelton Ave, Garden Grove, CA 92845
 • Diện tích: 201.60 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $900,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2822 SW Raymond St, Seattle, WA 98126
 • Diện tích: 105.72 m²
 • 2 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $450,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 16222 Monterey Ln SPACE 231, Huntington Beach, CA 92649
 • Diện tích: 145.67 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $199,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3220 James Ct, Lancaster, CA 93535
 • Diện tích: 140.7 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $329,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 41881 Via Aregio, Palm Desert, CA 92260
 • Diện tích: 247.24 m²
 • 4 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $750,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.