ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 3402 NW 64th St, Seattle, WA 98107
 • Diện tích: 340.02 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,500,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 18228 Saltwater Run Pl, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 177.72 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $259,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1420 Newton Ave SE, Atlanta, GA 30316
 • Diện tích: 207.45 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $580,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7802 View Park Ln, Houston, TX 77095
 • Diện tích: 200.02 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $234,800
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 9176 Highland Ridge Way, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 295.80 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $575,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 579 Peachtree Battle Ave NW, Atlanta, GA 30305
 • Diện tích: 384.71 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,295,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1903 Rainlily Dr, Houston, TX 77084
 • Diện tích: 224.45 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $229,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 601 Berkley Pl, Virginia Beach, VA 23452
 • Diện tích: 192.96 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $495,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2920 2nd Ave N, Seattle, WA 98109
 • Diện tích: 262.91 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,199,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 15847 Mountain Mist Trl, Houston, TX 77049
 • Diện tích: 147.44 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $185,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 8914 N Lynn Ave, Tampa, FL 33604
 • Diện tích: 251.67 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $499,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1038 Saint Charles Ave NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 482.90 m²
 • 6 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,375,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7339 Hazel Cove Dr, Houston, TX 77095
 • Diện tích: 196.02 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $210,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 17815 Arbor Greene Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 324.79 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $529,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 558 Highland Ave NE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 517.56 m²
 • 6 phòng ngủ - 6 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,375,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 911 W Ohio Ave, Tampa, FL 33603
 • Diện tích: 110.00 m²
 • 2 phòng ngủ - 1 phòng tắm
 • Giá tốt: $284,900
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn