ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 15606 Valley Creek Dr, Houston, TX 77095
 • Diện tích: 224.27 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $220,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2220 Bering Dr APT 34, Houston, TX 77057
 • Diện tích: 124.86 m²
 • 2 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $299,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10201 Garden Alcove Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 287.07 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $515,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10421 Meadow Spring Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 335.38 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $499,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 19233 Verdant Pasture Way, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 327.48 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $490,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 15240 Anguilla Isle Ave, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 266.91 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $400,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 5619 Sage Manor Dr, Houston, TX 77084
 • Diện tích: 260.13 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $313,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 16039 Pinyon Creek Dr, Houston, TX 77095
 • Diện tích: 233.56 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $269,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 13118 Oak Ledge Dr, Houston, TX 77065
 • Diện tích: 157.38 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $292,600
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2018 Westlake Way, Houston, TX 77084
 • Diện tích: 186.08 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $239,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10779 Plantation Bay Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 273.69 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $475,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 506 E Mohawk Ave, Tampa, FL 33604
 • Diện tích: 227.80 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $699,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 119 W Powhatan Ave, Tampa, FL 33604
 • Diện tích: 197.42 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $549,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 18306 Weyburne Ave, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 243.96 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $449,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4364 Glengary Dr NE, Atlanta, GA 30342
 • Diện tích: 267.56 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $874,999
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 511 Echota Dr NW, Atlanta, GA 30318
 • Diện tích: 315.87 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $999,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn