ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 6327 Tahoe Crossing Ln, Houston, TX 77066
 • Diện tích: 149.95 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $220,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1950 Helvick Blvd, Houston, TX 77051
 • Diện tích: 212.93 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $250,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 8628 Herons Cove Pl, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 213.12m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $530,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 15246 Anguilla Isle Ave, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 268.30 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $425,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3423 W San Jose St, Tampa, FL 33629
 • Diện tích: 187.85 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $675,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10920 Observatory Way, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 251.86m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $465,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 846 Springside Ct NE, Atlanta, GA 30342
 • Diện tích: 388.71 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $949,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1504 Markan Dr NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 338.17m²
 • 4 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $938,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3382 Kilby Pl NW #4, Atlanta, GA 30327
 • Diện tích: 323.49 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,050,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1743 Johnson Rd NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 260.13 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $925,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 285 Alaska Ave NE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 213.50 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $800,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1526 Iverson St NE, Atlanta, GA 30307
 • Diện tích: 262.36 m²
 • 4 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $999,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1069 Rosedale Dr NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 257.34 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,049,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 946 Blue Ridge Ave NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 152.27 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $779,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 12701 Huntingwick Dr #163, Houston, TX 77024
 • Diện tích: 175.22 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $369,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 5803 Queensloch Dr, Houston, TX 77096
 • Diện tích: 206.71 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $359,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn