ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 663 Darlington Cir NE, Atlanta, GA 30305
 • Diện tích: 251.49 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $700,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10827 Waterfern Ct, Houston, TX 77064
 • Diện tích: 195.65 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $227,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 202 E Jean St, Tampa, FL 33604
 • Diện tích: 191.19 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $500,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7861 Tuscany Woods Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 137.87 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $275,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 695 Greystone Park NE, Atlanta, GA 30324
 • Diện tích: 283.72 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $200,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2704 W Gray St #B, Tampa, FL 33609
 • Diện tích: 196.49 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $489,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2918 Blue Glen Ln, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 203.09 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $224,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4218 W Barcelona St, Tampa, FL 33629
 • Diện tích: 172.06 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $625,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 898 Barnett St NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 403.39 m²
 • 5 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,275,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1702 Newmark Dr, Houston, TX 77014
 • Diện tích: 211.08 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $225,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1117 Shipwatch Cir, Tampa, FL 33602
 • Diện tích: 153.57 m²
 • 2 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $649,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 454 Park Ave SE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 232.54 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $925,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1326 Seagler Pond Ln, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 261.80 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $249,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 16314 Sambourne Ln, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 262.82 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $460,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 287 Georgia Ave SE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 341.88 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $725,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4217 Brook Shadow Dr, Kingwood, TX 77345
 • Diện tích: 258.08 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $249,900
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn