26/04/2021 12:00:00 SA

TIN TỐT LÀNH CHO NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU Ở CALIFORNIA NĂM 2021

(Realtor.com) – Những người mua nhà lần đầu thường nản lòng bởi những trở ngại tài chính đặc biệt là ở California, một tiểu bang nổi tiếng đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Tin tốt lành là nhiều người mua nhà lần đầu ở California hội đủ điều kiện nhận các khoản vay đặc biệt và hỗ trợ tài chính để có thể giảm chi phí sở hữu nhà. Mặc dù các chương trình hướng đến người mua có thu nhập trung bình hoặc thấp, nhưng nhiều người có đủ điều kiện lại không biết. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ thông tin sau.

Dưới đây là tóm tắt các chương trình tài trợ khác nhau do California dành cho những người mua nhà lần đầu, những người đủ điều kiện và cách giúp giảm chi phí sở hữu nhà:

Các chương trình cho vay mua nhà lần đầu của CalHFA

Phần lớn các chương trình hỗ trợ tài chính cho những người mua nhà lần đầu của tiểu bang do Sở Tài Chính Gia Cư California cung cấp (CalHFA – California Housing Finance Agency). CalHFA được thành lập vào năm 1975 và là tổ chức cho vay mua nhà phải chăng của California. Thực tế tổ chức này không cho vay, nhưng họ sẽ liên lạc với những bên có khả năng cấp khoản vay phù hợp cho những người mua không đủ điều kiện vay ở thị trường thế chấp mở, cũng như cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung.


Yêu cầu của CalHFA

 • Người mua nhà lần đầu: Để đủ điều kiện vay, trong hầu hết các trường hợp bạn phải là người mua nhà lần đầu. Nếu đã từng mua một ngôi nhà trong quá khứ, nhưng không còn là chủ sở hữu nhà trong ba năm qua thì vẫn đủ điều kiện.
 • Điểm tín dụng cao: Có điểm tín dụng tối thiểu 660 cho khoản vay với lãi suất dành cho người thu nhập thấp và 680 cho khoản vay với lãi suất tiêu chuẩn.
 • Tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI): Không được vượt quá 45% đối với bảo lãnh tự động hoặc 43% đối với bảo lãnh thủ công.
 • Mức thu nhập: Thu nhập không được vượt quá mức thu nhập trần của CalHFA, tùy vào từng khu vực.
 • Quốc tịch: Phải là công dân, thường trú nhân hoặc người nước ngoài đủ tiêu chuẩn.
 • Hoàn thành khóa học: Phải hoàn thành khóa học mua nhà và được cấp chứng chỉ. Có thể học qua online, hoặc trực tiếp thông qua một cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận.

Lưu ý: Mỗi người cho vay được CalHFA chấp thuận có thể phải cung cấp yêu cầu vay bổ sung. 


Yêu cầu tài sản của CalHFA 

Ngoài việc đủ điều kiện vay, các tài sản cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định của CalHFA.

 • Giá bán: Giá nhà không được quá $765,000.
 • Vị trí: Ở California và được sử dụng làm nơi cư ngụ chính.
 • Loại hình địa ốc: phải là nhà riêng với diện tích lô đất không quá 5 acres. Một số căn hộ chung cư và nhà lắp ráp (manufactured home) cũng được phép.

Sáu chương trình cho vay mua nhà của CalHFA 

Sở Tài Chính Gia Cư California cung cấp nhiều khoản vay khác nhau cho những người mua nhà lần đầu. Dưới đây là tóm tắt.


Các khoản vay của chính phủ

 • Chương trình CalHFA FHA: cung cấp khoản vay với lãi suất cố định 30 năm được Cục Quản Lý Nhà Ở Liên Bang bảo hiểm (Federal Housing Administration). Lưu ý: ngoài các yêu cầu của CalFHA, FHA có thể có thêm yêu cầu về thế chấp và tài sản.
 • Chương trình CalPLUS FHA: có khoản thế chấp đầu tiên được FHA bảo hiểm với lãi suất cố định 30 năm cao hơn một chút so với chương trình FHA tiêu chuẩn. Nhưng có ưu điểm là có thể kết hợp với các chương trình hỗ trợ tài chính khác.
 • Chương trình CalHFA VA: khoản vay với lãi suất cố định 30 năm được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ bảo hiểm. Lưu ý rằng VA có các yêu cầu riêng.
 • Chương trình CalHFA USDA: khoản vay với lãi suất cố định 30 năm được USDA đảm bảo. Lưu ý rằng địa ốc phải nằm ở khu vực nông thôn đủ điều kiện của USDA.

Các khoản vay thông thường 

 • CalHFA: cung cấp khoản vay với lãi suất cố định 30 năm được bảo hiểm thông qua bảo hiểm thế chấp tư nhân, hoặc PMI.
 • CalPLUS: cung cấp khoản thế chấp thông thường với lãi suất cố định 30 năm cao hơn một chút so với chương trình thông thường tiêu chuẩn. Nhưng nó có thể được kết hợp với các chương trình hỗ trợ tài chính khác.

Hỗ trợ tài chính cho các khoản thanh toán trước, chi phí đóng và hơn thế nữa ở California 

Ngoài các khoản vay hợp lý, CalFHA cũng cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ tài chính có thể được kết hợp với các khoản vay để giúp giảm chi phí thế chấp hơn nữa.


Chương trình MyHome Assistance

Chương trình này hỗ trợ đến 3.5% giá mua hoặc giá trị thẩm định của một căn nhà (tùy theo giá trị nào thấp hơn) để giúp thanh toán các khoản thanh toán trước hoặc chi phí đóng liên quan đến việc mua nhà. Số tiền tối đa có thể nhận được là $11,000.

Đây là khoản vay trả chậm, nên không cần phải trả lại cho đến khi bán hoặc tái cấp vốn cho tài sản. Trong nhiều trường hợp, có thể kết hợp MyHome Assistance với các chương trình cho vay của CalHFA, bao gồm FHA, USDA, VA và các khoản vay thông thường.


Hỗ trợ dành cho giáo viên và nhân viên trường học

Chương trình được lập ra cho những người mua nhà lần đầu là giáo viên, quản trị viên, nhân viên khu học chánh và nhân viên làm việc tại các trường công lập K-12 của California. Hỗ trợ lên đến 4% giá mua, có thể được sử dụng để giảm khoản thanh toán trước và phí đóng cửa.


Chương trình không lãi suất của CalHFA

Còn được gọi là ZIP, là một khoản thế chấp thứ hai đồng hành với một số khoản vay CalPLUS nhất định. Chương trình làm cho việc sở hữu nhà dễ dàng hơn cho người mua có thu nhập thấp bằng cách cung cấp khoản vay không lãi suất lên tới 3% khoản thế chấp đầu tiên của người vay.

Vì đây là một khoản vay nhỏ, các khoản thanh toán cho khoản vay này được hoãn lại chừng nào bạn vẫn sống trong ngôi nhà. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ phải trả khoản vay nếu vỡ nợ, bán, tái tài trợ hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác.

Trong một số trường hợp, có thể kết hợp khoản vay CalPLUS với hai chương trình hỗ trợ tài chính. Ví dụ, CalPLUS có thể kết hợp với chương trình MyHome Assistance và CalHFA ZIP.

Để được tư vấn mua nhà hoặc đầu tư vào 2% kênh đầu tư bất động sản tốt nhất tại Mỹ, Anh Chị vui lòng đăng ký tư vấn. Cố Vấn Đầu Tư của USHome sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ cho Anh Chị.