ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

09/10/2019 12:15:09 SA

Thông tin cập nhật: 05/02/2019 của Sunwood

Kể từ khi tiếp quản Sun Wood Apartment Homes ngày 20 tháng 6 năm 2018. Đội ngũ Western Wealth Capital đã hoạt động không ngừng.

Sun Wood Apartment Homes Đổi Thay Diện Mạo 
Nhờ Chương Trình Gia Tăng Giá Trị

Kể từ khi tiếp quản Sun Wood Apartment Homes ngày 20 tháng 6 năm 2018. Đội ngũ Western Wealth Capital đã hoạt động không ngừng.

19 căn hộ đã đạt chuẩn Gold Star, 19 máy giặt/sấy đã được lắp đặt cùng nhiều sự nâng cấp khác trong tiến trình. Tiền thuê hàng tháng tăng 3% từ $873 lên $847 sau 6 tháng.

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn