22/05/2020 11:46:20 CH

Kế hoạch phát triển Los Angeles: Cần hơn 460.000 nhà ở đến năm 2029

CCALA (Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố Los Angeles) đã mở màn năm 2020 bằng một tin tốt về kế hoạch phát triển trung tâm thành phố Los Angeles đến năm 2040: DTLA 2040.

DTLA 2040 là gì?

DTLA 2040 là kế hoạch phát triển trung tâm thành phố Los Angeles trong hai thập kỷ tới. Bản kế hoạch này sẽ tác động đến các bất động sản sắp được xây dựng, từ đó quy hoạch lại bộ mặt của trung tâm thành phố. Đây cũng sẽ là kế hoạch đầu tiên triển khai mã quy hoạch mới. Đến năm 2040, trung tâm thành phố Los Angeles dự kiến ​​sẽ có thêm 175.000 cư dân nữa. Do đó, CCALA cần phải có một kế hoạch phát triển bền vững cho khu vực để đáp ứng được sự tăng trưởng dân số này.

Downtown Los Angeles

Tại sao DTLA 2040 được CCALA ưu tiên hàng đầu?

Diện tích khu vực trung tâm tuy chỉ chiếm 1% nhưng sẽ đóng góp hơn 20% vào sự tăng trưởng của Los Angeles trong hai thập kỷ tới. Theo phân tích nhu cầu nhà ở gần đây nhất của SCAG (Hiệp Hội Chính Phủ Nam California), thành phố cần xây dựng hơn 460.000 đơn vị nhà ở trong giai đoạn 2021-2029. DTLA 2040 là nền tảng hỗ trợ Los Angeles thực hiện mục tiêu này.

DTLA 2040 có thể cải thiện như thế nào?

CCALA nhận thấy tiềm năng lớn của DTLA 2040 và muốn kết hợp với thành phố để cải thiện các lĩnh vực sau:
- Tối đa hóa cơ hội cho nhà ở: Một trong những ưu tiên hàng đầu của CCA là quy hoạch khu vực trung tâm thành phố trở thành nơi ở cho cư dân ở mọi mức thu nhập. 

- Tạo sự linh hoạt để thích ứng trong tương lai: DTLA 2040 sẽ là định hướng phát triển cơ bản cho trung tâm thành phố trong 20 năm tới, do đó bản kế hoạch phải đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi trong giai đoạn này.

Downtown Los Angeles định hướng phát triển cơ bản cho trung tâm thành phố trong 20 năm tới

- Phân vùng một cách hợp lý dựa trên mã quy hoạch mới: DTLA 2040 sẽ là kế hoạch đầu tiên triển khai mã quy hoạch mới. CCLA cần đảm bảo mã mới linh hoạt để có một quy trình quản trị rõ ràng đối với các dự án xây dựng mới. 

DTLA là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố để xây dựng một môi trường thịnh vượng cho cư dân, nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp. Kế hoạch đã bắt đầu tiến hành vào mùa thu năm ngoái và sẽ được đẩy nhanh trong năm 2020. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản tại “thành phố thiên thần” của nước Mỹ sẽ trở nên “nóng” hơn nữa trong thời gian tới.

Xem thêm:

Các dự án đầu tư tại USHome được lựa chọn như thế nào?

Cơ hội sở hữu Căn hộ Cao cấp Relevant Residences tại Los Angeles, CA

Nguồn: CCALA
Dịch: USHome