25/11/2019 9:48:21 SA

Học Khu Garden Grove được ăn trưa miễn phí

GARDEN GROVE, California – Học Khu Garden Grove (GGUSD) sẽ thực hiện chương trình Ăn Trưa Mùa Hè Miễn Phí để giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm các em học sinh đều được ăn trưa trong kỳ nghỉ hè.

Mùa hè này, GGUSD sẽ phục vụ bữa trưa miễn phí cho tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống tại 14 địa điểm.

Với sự đài thọ của “Chương trình Ăn Trưa Mở Rộng trong mùa Hè tại các trường học toàn quốc,” trẻ em không cần phải ghi danh. Bữa ăn trưa miễn phí sẽ cung cấp đầy đủ chất bổ dưỡng cho học sinh. Một phần ăn tiêu biểu như bánh mì thịt, bánh pizza, cơm và thịt gà, rau trộn, sữa chua, các loại trái cây và rau tùy chọn, nước trái cây và sữa. Năm trước, với sự đài thọ của chương trình này, GGUSD đã phục vụ 64,173 phần ăn cho các em.

Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, Bob Harden cho biết: “Đối với một số học sinh của chúng ta, bữa ăn trưa ở trường là nguồn thức ăn chính của các em trong suốt năm học. Chương trình này đáp ứng được nhu cầu thực tế là cứu đói cho trẻ em.”

Kể từ ngày 18 Tháng Sáu đến 26 Tháng Bảy, tại Trung Tâm Giáo Dục Lincoln (Lincoln Education Center), hai trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos và Garden Grove sẽ phục vụ bữa ăn trưa từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa.

Thư viện Stanford, chi nhánh của Thư Viện Garden Grove sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí kể từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 27 Tháng Bảy, từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa; và thư viện Chapman, một chi nhánh của thư viện Garden Grove, sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 26 Tháng Bảy trong các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa.

Bắt đầu từ ngày 25 Tháng Sáu đến ngày 20 Tháng Bảy, các trường tiểu học Peters K-3, Mitchell và Heritage cũng như các Trường Trung Học Cấp I Alamitos, Doig and Fitz sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí, từ 10:15 sáng đến 11:15 trưa, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên (Boys and Girls Club) cũng sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 17 Tháng Tám, từ 12:00 đến 1:00 giờ trưa tại văn phòng chính, 9860 Larson Avenue, Garden Grove.

Chương trình ăn trưa miễn phí phục vụ tại Trường Tiểu Học Clinton bắt đầu từ ngày 18 Tháng Sáu đến ngày 17 Tháng Tám, từ 10:45 sáng đến 11:45 trưa và tại Trường Tiểu Học Stanford từ 10:45 sáng đến 11:45 trưa, trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22 Tháng Sáu cũng như từ  23 Tháng Bảy đến 17 Tháng Tám và từ 10:15 sáng đến 11:15 trưa, trong khoảng thời gian từ ngày 25 Tháng Sáu đến 20 Tháng Bảy.

Kết quả hình ảnh cho GGUSD

Để biết thêm chi tiết về giờ ăn, mời phụ huynh vào xem trang mạng Học khu sẽ không phục vụ bữa trưa miễn phí vào ngày lễ 4 Tháng Bảy.

Chương trình ăn trưa miễn phí mùa hè cũng dành cho các học sinh khuyết tật trên 18 tuổi. Chương trình này dành cho mọi trẻ em 18 tuổi trở xuống bất kể sắc tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác hay tình trạng khuyết tật.

Những ai hội đủ điều kiện nghĩ rằng mình bị đối xử kỳ thị có thể gửi thư khiếu nại đến Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, địa chỉ: U.S. Dept. of Agriculture, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, hoặc gọi số (202) 720-5964.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị gọi Ban Ẩm Thực của học khu, số (714) 663-6155.

Nguồn Báo Người Việt