ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

8092 N Lake Blvd, Kings Beach, CA 96143

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 8092 N Lake Blvd, Kings Beach, CA 96143
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 464.51 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: N/A% / năm
 • Giá tốt: $2,990,000
Xem chi tiết

6435 Antelope Rd, Citrus Heights, CA 95621

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 6435 Antelope Rd, Citrus Heights, CA 95621
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 2,670.93 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 371.61 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50% / năm
 • Giá tốt: $2,277,500
Xem chi tiết

1360 E Natoma St, Folsom, CA 95630

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1360 E Natoma St, Folsom, CA 95630
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 3,561.23 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 617.71 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.25% / năm
 • Giá tốt: $2,955,872
Xem chi tiết

6081 Florin Rd, Sacramento, CA 95823

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 6081 Florin Rd, Sacramento, CA 95823
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 7,203.40 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,662.95 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.35% / năm
 • Giá tốt: $2,718,000
Xem chi tiết

2310 W Cleveland Ave, Madera, CA 93637

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2310 W Cleveland Ave, Madera, CA 93637
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1,578.27 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 89.50 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50% / năm
 • Giá tốt: $1,300,000
Xem chi tiết

2151 W Florence Ave, Los Angeles, CA 90047

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2151 W Florence Ave, Los Angeles, CA 90047
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,861.55 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 982.16 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.38% / năm
 • Giá tốt: $2,975,000
Xem chi tiết

2206 W Rosecrans Ave, Gardena, CA 90249

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2206 W Rosecrans Ave, Gardena, CA 90249
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1780.21 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 122.63 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.38% / năm
 • Giá tốt: $2,975,000
Xem chi tiết

2824-2828 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 10507 Atlantic Ave, South Gate, CA 90280
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 364.22 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 250.37 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: N/A % / năm
 • Giá tốt: $2,500,000
Xem chi tiết

325-375 Castro St, San Francisco, CA 94114

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 325-375 Castro St, San Francisco, CA 94114
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 161.87 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 306.58 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.39 % / năm
 • Giá tốt: $2,800,000
Xem chi tiết

583 Marengo Ave, Pasadena, CA 91101

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 583 Marengo Ave, Pasadena, CA 91101
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,537.81 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 702.90 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 3.40% / năm
 • Giá tốt: $2,950,000
Xem chi tiết

500 E Carson St, Carson, CA 90745

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 500 E Carson St, Carson, CA 90745
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,254.53 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 650.32 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50 % / năm
 • Giá tốt: $2,250,000
Xem chi tiết

635 17th Ave, San Francisco, CA 94121

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 635 17th Ave, San Francisco, CA 94121
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 242.81 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 334.64 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 2.96 % / năm
 • Giá tốt: $2,400,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1020-1026 COAST BLVD S , LA JOLLA, CA 92037
 • Xếp loại: B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Diện tích khu căn hộ: 480.49 m²
 • Giá tốt: $6,750,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1900 N Long Beach Boulevard, Compton, CA 90221
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 4,653.88 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,308.9m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.88% / năm
 • Giá tốt: $6,950,000
Xem chi tiết

Khu bán lẻ 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 6,029.82 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,809.73 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.35% / năm
 • Giá tốt: $5,900,000
Xem chi tiết

10507 Atlantic Ave, South Gate, CA 90280

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 10507 Atlantic Ave, South Gate, CA 90280
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 607.03 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 501.68 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 9.76 % / năm
 • Giá tốt: $2,100,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Hotline:

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.