ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

8092 N Lake Blvd, Kings Beach, CA 96143

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 8092 N Lake Blvd, Kings Beach, CA 96143
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 464.51 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: N/A% / năm
 • Giá tốt: $2,990,000
Xem chi tiết

6435 Antelope Rd, Citrus Heights, CA 95621

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 6435 Antelope Rd, Citrus Heights, CA 95621
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 2,670.93 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 371.61 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50% / năm
 • Giá tốt: $2,277,500
Xem chi tiết

1360 E Natoma St, Folsom, CA 95630

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1360 E Natoma St, Folsom, CA 95630
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 3,561.23 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 617.71 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.25% / năm
 • Giá tốt: $2,955,872
Xem chi tiết

6081 Florin Rd, Sacramento, CA 95823

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 6081 Florin Rd, Sacramento, CA 95823
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 7,203.40 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,662.95 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.35% / năm
 • Giá tốt: $2,718,000
Xem chi tiết

2310 W Cleveland Ave, Madera, CA 93637

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2310 W Cleveland Ave, Madera, CA 93637
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1,578.27 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 89.50 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50% / năm
 • Giá tốt: $1,300,000
Xem chi tiết

2151 W Florence Ave, Los Angeles, CA 90047

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2151 W Florence Ave, Los Angeles, CA 90047
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,861.55 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 982.16 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.38% / năm
 • Giá tốt: $2,975,000
Xem chi tiết

2206 W Rosecrans Ave, Gardena, CA 90249

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2206 W Rosecrans Ave, Gardena, CA 90249
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1780.21 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 122.63 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.38% / năm
 • Giá tốt: $2,975,000
Xem chi tiết

2824-2828 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 10507 Atlantic Ave, South Gate, CA 90280
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 364.22 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 250.37 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: N/A % / năm
 • Giá tốt: $2,500,000
Xem chi tiết

325-375 Castro St, San Francisco, CA 94114

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 325-375 Castro St, San Francisco, CA 94114
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 161.87 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 306.58 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.39 % / năm
 • Giá tốt: $2,800,000
Xem chi tiết

583 Marengo Ave, Pasadena, CA 91101

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 583 Marengo Ave, Pasadena, CA 91101
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,537.81 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 702.90 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 3.40% / năm
 • Giá tốt: $2,950,000
Xem chi tiết

500 E Carson St, Carson, CA 90745

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 500 E Carson St, Carson, CA 90745
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,254.53 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 650.32 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50 % / năm
 • Giá tốt: $2,250,000
Xem chi tiết

635 17th Ave, San Francisco, CA 94121

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 635 17th Ave, San Francisco, CA 94121
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 242.81 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 334.64 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 2.96 % / năm
 • Giá tốt: $2,400,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1020-1026 COAST BLVD S , LA JOLLA, CA 92037
 • Xếp loại: B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Diện tích khu căn hộ: 480.49 m²
 • Giá tốt: $6,750,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1900 N Long Beach Boulevard, Compton, CA 90221
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 4,653.88 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,308.9m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.88% / năm
 • Giá tốt: $6,950,000
Xem chi tiết

Khu bán lẻ 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 6,029.82 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,809.73 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.35% / năm
 • Giá tốt: $5,900,000
Xem chi tiết

10507 Atlantic Ave, South Gate, CA 90280

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 10507 Atlantic Ave, South Gate, CA 90280
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 607.03 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 501.68 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 9.76 % / năm
 • Giá tốt: $2,100,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn