BĐS Thương mại

8092 N Lake Blvd, Kings Beach, CA 96143

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 8092 N Lake Blvd, Kings Beach, CA 96143
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 464.51 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: N/A% / năm
 • Giá tốt: $2,990,000
Xem chi tiết

6435 Antelope Rd, Citrus Heights, CA 95621

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 6435 Antelope Rd, Citrus Heights, CA 95621
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 2,670.93 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 371.61 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50% / năm
 • Giá tốt: $2,277,500
Xem chi tiết

1360 E Natoma St, Folsom, CA 95630

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1360 E Natoma St, Folsom, CA 95630
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 3,561.23 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 617.71 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.25% / năm
 • Giá tốt: $2,955,872
Xem chi tiết

6081 Florin Rd, Sacramento, CA 95823

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 6081 Florin Rd, Sacramento, CA 95823
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 7,203.40 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,662.95 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.35% / năm
 • Giá tốt: $2,718,000
Xem chi tiết

2310 W Cleveland Ave, Madera, CA 93637

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2310 W Cleveland Ave, Madera, CA 93637
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1,578.27 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 89.50 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.50% / năm
 • Giá tốt: $1,300,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1020-1026 COAST BLVD S , LA JOLLA, CA 92037
 • Xếp loại: B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Diện tích khu căn hộ: 480.49 m²
 • Giá tốt: $6,750,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1900 N Long Beach Boulevard, Compton, CA 90221
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 4,653.88 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,308.9m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.88% / năm
 • Giá tốt: $6,950,000
Xem chi tiết

Khu bán lẻ 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1250 N Euclid St, Anaheim, CA 92801
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 6,029.82 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,809.73 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.35% / năm
 • Giá tốt: $5,900,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.