04/04/2022 3:43:09 CH

Multifamily có phải kênh đầu tư tối ưu nhất tại Mỹ?

Đầu tư vào Mỹ có nhiều hình thức đầu tư như mua nhà cho thuê, mở cơ sở kinh doanh, đầu tư vào mô hình Multifamily. Thì đầu là kênh đầu tư tối ưu nhất hay dựa vào yếu tố nào để lựa chọn? Khi các anh chị sắp định cư Mỹ luôn xem xét để tạo thu nhập tại Mỹ. Hoặc đứng ra kinh doanh hoặc đầu tư. 

Nếu chúng ta bắt đầu sang Mỹ chưa nên kinh doanh trong 2, 3 năm đầu tiên. Nhiều anh chị kinh doanh liền ngay khi mới sang, chưa nắm được văn hóa về kinh doanh, nhu cầu của thị trường hầu như rất khó để đạt thành công. Khi ở lâu thì anh chị sẽ có nhiều ý tưởng, hiểu thị trường, văn hóa thì việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn.

Về đầu tư, đây ngành Ban giám đốc US Home gồm cả CEO, COO tham gia hơn 10 năm nay cho cá nhân, gia đình và khách hàng. Mỗi năm US Home xem xét 100 dự án, các kênh đầu tư để chọn lọc ra 2, 3 kênh đầu tư tốt nhất dựa vào nhiều tiêu chí: thị trường, khuynh hướng thị trường đang đi như thế nào? Khuynh hướng hiện nay bất động sản thương mai, bán lẻ chưa có nên vào ngay bây giờ trừ khi tìm được dự án tốt. Trong thời kỳ này mọi thứ điều chuyển online nên các khu bán lẻ sẽ bớt thu hút.

Chúng ta cần luôn phải nhanh nhạy với thị trường. Ví dụ ngay khi Covid hết, mình ngay lập tức xem xét thị trường. US Home luôn tin tưởng vào 2 kênh

- Đầu tư vào Khu căn hộ cho thuê Mulitfamily

- Đầu tư nhà cho thuê (anh chị sở hữu nhà cho riêng mình)

Đây là 2 kênh US Home tập trung nhất. 2 kênh trên đang được nhận định là 2 kênh hàng đầu đầu tư an toàn và lợi nhuận tốt. Năm ngoái anh chị đầu tư mua nhà cho thuê cùng US Home ngay lập tức đến hiện tại giá nhà đã tăng khoảng 20%. Không phải toàn nước Mỹ đều tăng 20%, mà ở thị trường US Home chọn lựa đó là Tampa, ở những nơi khác tăng 5%-7% hoặc 10%. 

Nói về đầu tư Khu căn hộ cho thuê vẫn là kênh hàng đầu so với những ngành khác như đầu tư vào khu thương mại, bán lẻ hoặc khác sạn. Đây là kênh đầu tư thụ động hàng đầu và Western Wealth Capital là công ty hàng đầu chuyên đầu tư mô hình Khu căn hộ cho thuê Multifamily tại Mỹ. Đối với US Home