26/05/2022 9:17:19 SA

Hướng dẫn xem hợp đồng Western Wealth Capital

Mời nhà đầu tư xem hướng dẫn chi tiết về bộ hợp đồng đầu tư Multifamily của Western Wealth Capital qua phần trình bày của Ms. Thục Nghi - Quản lý hồ sơ US Home.

Hướng dẫn xem hợp đồng WWC - Ms. Thục Nghi