Villa Serena đã được bán: Dự kiến ​​lợi nhuận hàng năm trên 35%

04/04/2019

USHome và WWC vui mừng thông báo cho anh chị thông tin cập nhật về khoản đầu tư của bạn vào Căn hộ Chung cư Villa Serena.


 
Vào thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019, WWC đã hoàn thành việc bán căn hộ Villa Serena. Đội ngũ WWC đã hoàn thành đáng kể kế hoạch kinh doanh cho Khu căn hộ Villa Serena, WWC quyết định bán Khu căn hộ sau khi nhận được một mức giá tốt so với định giá hiện tại mà chúng tôi nhận được từ nhiều nhà môi giới bất động sản bên thứ ba.

Bán Villa Serena dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm cho các nhà đầu tư khoảng 35%

Tạo ra lợi nhuận như thế này là không dễ dàng, đội ngũ chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được những kết quả này. Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng của anh chị đối với dự án và chúng tôi rất vui mừng với thành công mà tất cả chúng đã đạt được. 
 

WWC dự định phân phối phần lớn số tiền thu được từ việc bán cho các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4, trong khi vẫn giữ lại một lượng nhỏ trong các quỹ dự phòng khi chúng tôi kết thúc công việc của doanh nghiệp. Bất kỳ số tiền thặng dư dự kiến ​​sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư trong vòng chín tháng kể từ khi bán.


 
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao kê chi tiết về tài khoản trùng với phân phối của bạn trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4, cùng với hội thảo trên web với bản cập nhật hoạt động đầy đủ về tài sản và thông tin cơ bản bổ sung về quyết định bán tài sản.


 
Chúng tôi hài lòng với kết quả dự kiến ​​cho các nhà đầu tư vào Khu căn hộ Villa Serena. Chúng tôi tiếp tục hào hứng với các cơ hội khác trong thị trường Metropolitan Phoenix cũng như các thị trường chọn lọc khác ở Hoa Kỳ nơi điều kiện kinh tế phù hợp với tiêu chí đầu tư kỷ luật của chúng tôi và chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội này và thành công thêm trong tương lai.

 

Đăng ký tư vấn