Mua nhà bất cứ nơi đâu tại Hoa Kỳ

Liên hệ với đối tác được công nhận bởi US Home – Miễn Phí

USHome có mạng lưới rộng lớn các môi giới bất động sản có giấy phép, nói tiếng Việt trên tất cả các thị trường lớn khắp Hoa Kỳ. Môi giới địa phương của chúng tôi là những chuyên gia trong thị trường của họ và rất hữu ích trong việc tìm kiếm ngôi nhà hoàn hảo, đàm phán giá tốt nhất và hoàn tất việc mua bán.

Chúng tôi không tính phí sử dụng với các dịch vụ hỗ trợ từ Nhà môi giới được Chứng nhận của USHome. Ở Mỹ, người bán trả hoa hồng, được chia cho những người môi giới bất động sản tham gia vào quá trình mua bán. Là một người mua, bạn không phải trả bất cứ điều gì từ các dịch vụ của một nhà môi giới được chứng nhận, người hành động thay bạn và vì lợi ích tốt nhất của bạn. Vì lý do này, ở Mỹ, hầu hết người mua sử dụng nhà môi giới bất động sản.

Đây là một vài trong số các nhà môi giới Mỹ xuất sắc của chúng tôi:

Calvin Le

Kathie Duong

Tien N.Phan

Kathleen Tran

Christine Do

 

Hãy gọi cho chúng tôi để liên hệ với các Nhà môi giới Chứng nhận bởi USHome.

Đăng ký tư vấn