BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
$580,000 - $635,000

Discovery Square - Oak Hill - Virginia

13670 Air & Space Museum Pky Oak Hill, VA 20171

US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
$294,990 - $416,990

ChampionsGate - Orlando - Florida

9025 Sand Trap Drive ChampionsGate, FL 33896

Artesa - Miami - Florida
$332,990 - $392,990
Grand at Avenue One - San Jose
$864,880 - $907,880
ROWLAND - BEACON PARK - IRVINE
$650.000
Aliana – Richmond –Texas
$350,000 - $550,000
Parasol Park – Irvine – California
$850,000 - $1,130,000
Falls at Green Meadows - Texas
$324.990 - $413.990

USHOME CÓ MẶT TẠI 50 TIỂU BANG CỦA MỸ

Hãy để USHOME hỗ trợ bạn tìm ngôi nhà mơ ước của mình

Hãy tìm ngôi nhà mơ ước

Tiểu bang

Thành phố

Mức giá (Min $100k - Max $2.000k)

Diện tích (Min 100m2 - Max 1000m2)

Số phòng ngủ

Số phòng tắm

Tuổi nhà

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

$864,880 - $907,880
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Grand at Avenue One - San Jose

702 Avenue One San Jose, CA 95123

$324.990 - $413.990
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Falls at Green Meadows - Texas

5910 Green Meadows Lane Katy, TX 77493

$294,990 - $416,990
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
ChampionsGate - Orlando - Florida

9025 Sand Trap Drive ChampionsGate, FL 33896

$332,990 - $392,990
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Artesa - Miami - Florida

11760 SW 248th St. Miami, FL 33032

$650.000
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
ROWLAND - BEACON PARK - IRVINE

Irvine Blvd and Ridge Valley Irvine, CA 92618

$580,000 - $635,000
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Discovery Square - Oak Hill - Virginia

13670 Air & Space Museum Pky Oak Hill, VA 20171

$350,000 - $550,000
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Aliana – Richmond –Texas

18106 Shimmer Lane Richmond, TX 77407

$400,000
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Embrey Mill – Stafford – Virginia

517 Alder Drive, Stafford, VA 22554

$550,000 - $750,000
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Miralago – Parkland – Florida

10320 Peninsula Place, Parkland, FL 33076

$850,000 - $1,130,000
US HOME - Cánh cửa vào căn nhà Mỹ
Parasol Park – Irvine – California

Ridge Valley and Magnet, Irvine, CA 92618