California: Luật mới dành cho chủ nhà và người thuê nhà

01/10/2019

Dự luật số 2343 của Hạ viện California được ký bởi Thống Đốc Jerry Brown đã có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/09/2019. Dự luật này sửa đổi cách tính ngày trong một số thông báo mà chủ nhà phải gửi cho người thuê nhà.

Cụ thể, chủ nhà phải gửi cho người thuê nhà những thông báo sau:

(i) Một thông báo có thời hạn 3 ngày để người thuê thanh toán tiền thuê nhà, nếu không sẽ phải dọn đi.

(ii) Một thông báo có thời hạn 3 ngày để người thuê phải thực hiện một bổn phận đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

(iii) Một thông báo có thời hạn 5 ngày để người thuê nộp thư trả lời cho một vụ kiện trục xuất vì chiếm ngụ bất hợp pháp.

Theo đó, đối với các thông báo được nêu trên, thời hạn được tính từ ngày đầu tiên sau khi thông báo được ban hành. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ thì không được tính (điều 12 Bộ Luật Tố Tụng California).

Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ không được tính vào thời hạn thông báo chủ nhà gửi cho người thuê nhà.

Một vào ví dụ minh họa cho các điều luật trên

1. Nếu vào thứ Hai bạn nhận được một thông báo có thời hạn 3 ngày để trả tiền, bạn cần phải nhanh chóng thanh toán trong thứ Ba, thứ Tư, hoặc chậm nhất là thứ Năm.

2. Nếu bạn nhận được thông báo có thời hạn 3 ngày vào thứ Tư, khi đó, thứ Năm và thứ Sáu sẽ được tính vào thời hạn, nhưng thứ Bảy và Chủ nhật thì không. Ngày cuối cùng để thực hiện thông báo trên là ngày thứ Hai (nếu đó không phải là ngày lễ).

3. Nếu bạn nhận được thông báo vào thứ Sáu, và ngày thứ Hai của tuần tiếp theo là một ngày lễ thì hạn chót để thực hiện thông báo này sẽ rơi vào thứ Ba của tuần sau đó. 

Theo dự luật 2343 này, những ngày được tính vào thời hạn của một thông báo gọi là ngày tòa án, nghĩa là từ thứ Hai đến thứ Sáu, với điều kiện không có ngày nào là ngày lễ.

Dự luật đã được Western Centern On Law And Property và California Rural Foundation đồng bảo trợ. 

Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm về kiến thức đầu tư bất động sản Hoa Kỳ và kết nối với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Tài chính – Bất động sản – Pháp lý tại Sự Kiện Quốc Tế: Đầu Tư Hoa Kỳ – Đầu Tư Thịnh Vượng.

Theo tinnuocmy.

Đăng ký tư vấn