25 thành phố an toàn nhất để sinh sống tại Mỹ

04/08/2017

Niche, công ty thực hiện nghiên cứu và thu thập ý kiến đánh giá về các thành phố, gần đây đã xác định được 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ trong một bảng xếp hạng năm 2017.

Trên thực tế, mức độ phạm tội ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong hai thập niên qua. Theo thống kê của FBI, từ năm 1993 đến năm 2015, tỷ lệ tội phạm bạo lực đã giảm 50%, nhất là những năm gần đây.

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về tội phạm không phải lúc nào cũng tương đồng với dữ liệu thống kê đề cập đến ở trên. Trong 21 khảo sát của Gallup được tiến hành kể từ năm 1989, phần lớn người Mỹ nói rằng họ thấy tội phạm gia tăng so với năm trước đó, mặc dù trong giai đoạn này, cả tội phạm bạo lực và trộm cắp tài sản ở Hoa Kỳ đều thuyên giảm.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu về tội phạm – bao gồm tỷ lệ tội phạm ăn cắp vặt, trộm xe cộ, và sát nhân – nguồn dữ liệu được lấy từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (US Census) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Họ cũng xem xét hơn 100 triệu đánh giá về cảm nhận của người dân về mức độ an toàn ở thành phố nơi họ sinh sống. Trong bảng xếp hạng này, 9 thành phố của California đã lọt vào nhóm 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ.

Một điều đáng chú ý là các thành phố dưới đây đều có dân số tương đối thấp. Theo tờ The Atlantic, thành phố có mật độ dân số cao hơn thường có nhiều tội phạm hơn. Tuy nhiên, nếu xét trong phạm vi của một thành phố, những khu vực có lưu lượng giao thông cao thường an toàn hơn những khu vực có lưu lượng giao thông thấp.

Dưới đây là 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ theo bảng xếp hạng của Niche:

25. McAllen, Texas

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 1

Dân số: 136.993
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân (ví dụ: hành hung, giết người): 107
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân (ví dụ: đột nhập ăn trộm, trộm xe): 3.298

24. Boulder, Colorado

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 2

Dân số: 103.919
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 208
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.645

23. Bellevue, Washington

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 3

Dân số: 134.630
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 110
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 3.127

22. Torrance, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao..4

Dân số: 147.589
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 143
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.930

21. College Station, Texas

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 5

Dân số: 101.141
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 222
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.319

20. Santa Clara, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 6

Dân số: 121.374
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 126
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.897

19. Rochester, Minnesota

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 7

Dân số: 110.275
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 176
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.263

18. Boise, Idaho

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 8

Dân số: 214.196
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 308
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.275

17. Fort Collins, Colorado

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 9

Dân số: 153.292
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 196
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.516

16. Richardson, Texas

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 10

Dân số: 106.123
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 151
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.004

15. Burbank, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 11

Dân số: 104.725
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 150
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.510

14. Overland Park, Kansas

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 12

Dân số: 181.464
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 214
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.842

13. Temecula, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 13

Dân số: 107.153
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 102
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.612

12. Glendale, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 14

Dân số: 196.984
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 95
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.736

11. Plano, Texas

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 15

Dân số: 275.645
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 152
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.799

10. Cape Coral, Florida

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 16

Dân số: 165.843
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 116
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.804

9. Sunnyvale, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 17

Dân số: 148.178
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 104
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.545

8. Port St. Lucie, Florida

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 18

Dân số: 172.054
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 147
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.364

7. Carlsbad, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 19

Dân số: 110.830
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 151
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.873

6. Ann Arbor, Michigan

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 20

Dân số: 116.194
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 192
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.992

5. Round Rock, Texas

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 21

Dân số: 109.690
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 132
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.924

4. Provo, Utah

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 22

Dân số: 115.345
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 132
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.040

3. Thousand Oaks, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 23

Dân số: 128.565
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 105
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.213

2. Irvine, California

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 24

Dân số: 238.474
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 55
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.499

1. Naperville, Illinois

25 thành phố an toàn nhất để sống tại Mỹ - Đầu tư BĐS Mỹ lợi nhuận cao.. 25

Dân số: 144.058
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 87
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.122

Theo Business Insider

Hướng dẫn từng bước mua nhà cho nhà đầu tư lần đầu 5

Các nhà đầu tư Việt có cơ hội để đăng ký tham gia vào dự án sinh lời tại Hội Thảo Đầu Tư Bất Động Sản Lợi Nhuận Cao Tại Mỹ. Tại đây, các nhà đầu tư còn có cơ hội tìm hiểu thông tin từ các chuyên gia bất động sản về thuế và pháp lý liên quan khi đầu tư BĐS tại Mỹ.

Hướng dẫn từng bước mua nhà cho nhà đầu tư lần đầu 6

Đăng ký hội thảo MIỄN PHÍ ngay bây giờ

Cơ hội đầu tư sinh lợi nhuận cao tại Mỹ

Từ 9h00 – 11h00 thứ 5 hàng tuần

29 Lê Duẩn, Saigon Tower, Quận 1, HCM

Liên hệ đăng kí 0902 783 199 hoặc 0901 428 966

Đăng kí ngay!

 

Đăng ký tư vấn